Перекласти питання
Питання вікторини перекладено користувачами для інших користувачів.

flag англійська мова

flag польська мова

flag іспанська мова

flag німецька мова

flag італійська мова

flag російська мова

flag португальська мова

flag в'єтнамська мова

Це питання знаходиться в стадії оцінки.
автор bach 22 липня 2022 р. 13:50:39
Chim non trong trứng lấy oxy từ đâu?
Có sẵn trong trứng
Qua quá trình phân giải protein
Qua các lỗ li ti trên vỏ trứng
Không cần oxy
Ngay dưới lớp vỏ có một túi khí nhỏ. Các lỗ li ti trên bề mặt trứng cho phép CO2 thoát ra ngoài và không khí mới đi vào, nhờ đó chim trong trứng có thể thở được.
bach
осягнути: глобальне питанняthiên nhiêntính

flag українська мова