Перевести вопрос
Bопросы викторины переведены пользователями для других пользователей.

flag английский язык

Whose face has been combined with Albert Einstein in this hybrid image?
Kim Basinger
Madonna
Marylin Monroe
Woody Allen
A Hybrid Image is an optical illusion developed at MIT in which an image can be interpreted in one of two different ways depending on viewing distance. In order to see Marylin clearly, you need to move away of the screen
Cleo
0
исправить этот вопрос
1
Очень интересно!

flag польский язык

Czyja twarz została połączona z Albertem Einsteinem w tym obrazie łączonym?
Kim Basinger
Madonna
Marylin Monroe
Woody Allen
Obraz łączony to iluzja optyczna opracowana przez MIT, w której obraz postrzegany jest na dwa różne sposoby zależnie od odległości. Aby wyraźnie zobaczyć Marylin, należy odejść od obrazu na pewną odległość.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
6
Очень интересно!

flag русский язык

flag украинский язык