Перевести вопрос
Bопросы викторины переведены пользователями для других пользователей.

flag английский язык

Which country was formerly named Rhodesia?
Sudan
Nigeria
Argentina
Zimbabwe
Initially, the territory was referred to as "South Zambezia", a reference to the River Zambezi, until the name "Rhodesia" came into use in 1895 (after Cecil Rhodes, whose British South Africa Company acquired the land in the late 19th century). In 1980, the country name was changed to Zimbabwe.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
3
Очень интересно!

flag польский язык

Który kraj w przeszłości nosił nazwę Rodezja?
Sudan
Nigeria
Argentyna
Zimbabwe
Do 1895 roku obszar był znany jako "Południowa Zambezia", od rzeki Zambezi. Nazwa "Rodezja" zaczęła być używana w roku 1895 roku (utworzona od Cecila Rhodes'a). W 1980 roku nazwę kraju zmieniono na Zimbabwe.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
6
Очень интересно!

flag французский язык

Quel pays a été nommé Rhodésie?
Soudan
Nigeria
Argentine
Zimbabwe
Jusqu'en 1895, le territoire était connu sous le nom de "Zambèze du Sud", du fleuve Zambèze. Le nom «Rhodésie» est entré en usage en 1895 (de Cecil Rhodes). En 1980, le nom du pays a été changé au Zimbabwe.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
5
Очень интересно!

flag испанский язык

¿Qué país fue nombrado Rhodesia?
Sudán
Nigeria
Argentina
Zimbabue
Hasta 1895, el territorio era conocido como "Zambezia del Sur", desde el río Zambezi. El nombre "Rhodesia" entró en uso en 1895 (de Cecil Rhodes). En 1980, el nombre del país cambió a Zimbabwe.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
6
Очень интересно!

flag немецкий язык

Welches Land wurde Rhodesien genannt?
Sudan
Nigeria
Argentinien
Simbabwe
Bis 1895 war das Gebiet bekannt als "Süd-Zambezia", ​​aus dem Fluss Zambezi. Der Name "Rhodesia" kam im Jahre 1895 (von Cecil Rhodes) in Gebrauch. 1980 wurde der Name in Simbabwe geändert.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
5
Очень интересно!

flag итальянский язык

Quale paese si chiamava Rhodesia?
Sudan
Nigeria
Argentina
Zimbabwe
Fino al 1895, il territorio era conosciuto come "South Zambezia", ​​dal fiume Zambesi. Il nome "Rhodesia" è entrato in uso nel 1895 (da Cecil Rhodes). Nel 1980, il nome del paese fu cambiato in Zimbabwe.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
5
Очень интересно!

flag нидерландский язык

Welk land werd genoemd Rhodesië?
Soedan
Nigeria
Argentinië
Zimbabwe
Tot 1895 was het gebied bekend als "South Zambezia", ​​van de rivier de Zambezi. De naam "Rhodesië" kwam in gebruik in 1895 (van Cecil Rhodes). In 1980 werd de naam van het land veranderd in Zimbabwe.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
5
Очень интересно!

flag русский язык

flag португальский язык

Qual país foi nomeado Rodésia?
Sudão
Nigéria
Argentina
Zimbabwe
Até 1895, o território era conhecido como "Zambezia do Sul", a partir do rio Zambeze. O nome "Rhodesia" entrou em uso em 1895 (de Cecil Rhodes). Em 1980, o nome do país foi mudado para o Zimbabwe.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
5
Очень интересно!