Traduzir esta pergunta
As perguntas do Globalquiz são traduzidas por usuários para outros usuários.

flag língua inglesa

flag língua polaca

flag língua castelhana

flag língua alemã

flag língua italiana

flag língua russa

flag língua portuguesa

flag língua vietnamita

Esta questão está em avaliação.
adicionado por bach 22 de Julho de 2022 às 13:50
Chim non trong trứng lấy oxy từ đâu?
Có sẵn trong trứng
Qua quá trình phân giải protein
Qua các lỗ li ti trên vỏ trứng
Không cần oxy
Ngay dưới lớp vỏ có một túi khí nhỏ. Các lỗ li ti trên bề mặt trứng cho phép CO2 thoát ra ngoài và không khí mới đi vào, nhờ đó chim trong trứng có thể thở được.
bach
alcance: bastante globalthiên nhiêntính

flag língua ucraniana