Traduci questa domanda
Le domande di Globalquiz sono tradotte dagli utenti per altri utenti.

flag lingua inglese

flag lingua polacca

flag lingua spagnola

flag lingua tedesca

flag lingua italiana

flag lingua russa

flag lingua portoghese

flag lingua vietnamita

Questa domanda è in fase di valutazione.
aggiunto da bach venerdì 22 luglio 2022 13:50:39
Chim non trong trứng lấy oxy từ đâu?
Có sẵn trong trứng
Qua quá trình phân giải protein
Qua các lỗ li ti trên vỏ trứng
Không cần oxy
Ngay dưới lớp vỏ có một túi khí nhỏ. Các lỗ li ti trên bề mặt trứng cho phép CO2 thoát ra ngoài và không khí mới đi vào, nhờ đó chim trong trứng có thể thở được.
bach
raggiungere: piuttosto globalethiên nhiêntính

flag lingua ucraina